Φιλολογική τ. 136

5,00

Αφιέρωμα στην Μαρία Πολυδούρη

Περιγραφή

περιγραφή Λογοτεχνικό Περιοδικό

Επιπλέον πληροφορίες

ISSN

1105-2732

Συγγραφέας
Σελίδες

96

Έκδοση

Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2016

Φιλολογική τ. 136
5,00