Φιλολογική τ. 125

5,00

Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

Περιγραφή

περιγραφή Λογοτεχνικό Περιοδικό

Επιπλέον πληροφορίες

ISSN

1105-2732

Συγγραφέας
Σελίδες

96

Έκδοση

Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013

Φιλολογική τ. 125
5,00