Φιλολογική τ. 120

5,00

Αφιέρωμα στη Jacqueline de Romilly

Περιγραφή

περιγραφή Λογοτεχνικό Περιοδικό

Επιπλέον πληροφορίες

ISSN

1105-2732

Συγγραφέας
Σελίδες

96

Έκδοση

Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2012

Φιλολογική τ. 120
5,00