Φιλολογική τ. 118

5,00

Αφιέρωμα στον Γιάννη Σκαρίμπα

Περιγραφή

περιγραφή Λογοτεχνικό Περιοδικό

Επιπλέον πληροφορίες

ISSN

1105-2732

Συγγραφέας
Σελίδες

96

Έκδοση

Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012

Φιλολογική τ. 118
5,00